AUTOMATIZACE SLEDOVÁNÍ TEPLOTY

COLD CHAIN MONITORING

Ve zdravotnických zařízeních existuje mnoho činností, které nesouvisí s péčí o pacienty, a přesto je vykonává zdravotní personál. Tyto činnosti jsou nezbytné a s prací zdravotníků souvisí, avšak věříme, že v dnešní době by mohly být automatizované.

Všechny subjekty, které přichází do kontaktu s léčivy, je musí uchovávat ve vyhovujících teplotních podmínkách. Kromě povinnosti dané zákonem je neustálé měření teploty důležité z hlediska trvanlivosti léků a předcházení škodám.

Naše společnost vyvinula řešení vedoucí ke zlepšení provozní efektivity a úsporám nákladů nahrazením lidské práce při manuálních odečtech a zvýšením bezpečnosti uskladněných léčiv:

ColdSense

 • v nastavitelných intervalech měří teplotu
 • vyhodnocuje jestli se nachází v uživatelem definovaném rozmezí
 • posílá jednou za čas souhrnnou statistiku
 • posílá okamžitě alarm pokud je naměřená teplota mimo nastavené limity
 • je bezdrátově připojeno do internetu pomocí IoT sítí (NB-IoT)
 • pracuje na baterii, která vydrží až několik let
 • je kalibrováno pro měření teploty dle standardů SUKL.

K zařízení nabízíme též webovou aplikaci, která umožnuje automaticky přiřadit jednotlivé incidenty k předem definovaným rolím. Klíčové vlastnosti aplikace jsou:

 • Auditní záznam
 • Eskalace alarmů-incidentů
 • Nastavení rolí
 • Statistiky
 • Zobrazení v grafech

Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Prague, Czechia
+420 603 545 944
info@sensority.eu