Mohou moderní technologie ušetřit čas pracovníků přetíženého českého zdravotnictví?

Moderní technologie mění náš svět a ve zdravotnictví o tom není pochyb. Nejde jen o videohovory s lékaři, ale o technologie jako jsou vzdálený monitoring pacientů, 3D tisk, robotika či rozšířená realita. Existují však i oblasti, o kterých se mnoho nepíše ani nemluví, jelikož se týkají spíše zázemí našich zdravotníků a procesů, o kterých pacient ani neví, že je zdravotnický personál zajišťuje.

O jednom takovém procesu se však v poslední době přece jen mluví, a to o transportu a skladování vakcín při velice nízkých teplotách, aby nedošlo k jejich znehodnocení. Při současném nedostatku očkovacích látek proti nemoci způsobené Covid-19, je zajištění dopravy i skladování při správné teplotě naprosto zásadní.

Ten, kdo přepravuje nebo uchovává léčiva citlivá na teplotu, je musí uchovávat ve vyhovujících teplotních podmínkách. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SUKL) pečlivě dohlíží a povinně vyžaduje pravidelné odečty teploty v lednicích i mrazících boxech, kde se taková léčiva skladují.  Pozdní odhalení selhání takového zařízení by mohlo způsobit značné škody, a to nejen finanční, ale i na zdraví občanů, pokud by se o něm nevědělo a léčivo by bylo aplikováno.

„Naše společnost se zabývá řešeními v oblasti automatizace procesů a jedním z nich je právě dohled nad teplotním řetězcem ve zdravotnictví. Celé řešení bylo vyvinuto s cílem minimalizovat manuální činnosti zdravotnického personálu, zvýšit bezpečnost uskladněných léčiv častějším a bez-zásahovým způsobem měření a v neposlední řadě umožnit měření v kterékoli části distribučního řetězce“, uvádí Václav Kožený, ředitel společnosti Sensority. 

Toto řešení se skládá z malého bezdrátového zařízení, které je umístěno v chladicím boxu, a v nastavitelných intervalech měří teplotu. Naměřená data posílá přes bezdrátovou síť do sdíleného úložiště a následně jsou zobrazována ve webové aplikaci.  Pokud se teplota dostane mino nastavené rozmezí, které určil výrobce či konkrétní uživatel, vybraní uživatelé jsou upozorněni pomocí SMS nebo e-mailem a mohou tak nastalou situaci okamžitě řešit. „Všechna naše zařízení jsou kalibrována a pracují na baterie s výdrží několika let“, doplňuje Václav Kožený.

Celé je to možné díky využití nových bezdrátových sítí, které byly postaveny pro podporu zařízení pracujících v “Internetu věcí” neboli také IoT (Internet of Things). Díky novým technologiím může výrobce, distributor nebo příjemce sledovat teplotu zásilky již od vyskladnění z farmaceutické společnosti, přes případné mezisklady až k lékaři, který daný lék nebo vakcínu aplikuje. Vše je k dispozici v reálném čase a mimo informací o teplotě mohou být získány i informace např. o vlhkosti nebo o poloze zásilky.

S nástupem těchto technologií bude možno snížit zatížení zdravotnického personálu o aktivity, které přímo nesouvisející s péčí o pacienty, a také snížit riziko znehodnocení drahých léčiv v průběhu dopravy a skladování.