Logistika a zabezpečení

Snižujeme ztráty a zvyšujeme jistotu, že vaše zařízení, stroje a produkty jsou na svém místě

log-ico-1
log-ico-2
log-ico-3

Sensority řešení pro monitoring polohy "LocSense" funguje na bázi bezdrátových čidel, které při pohybu, v nastavitelných intervalech nebo při opuštění definované zóny zaznamenávají polohu a naměřená data předávají do centrálního úložiště, kde jsou dále zpracována a zobrazována ve webové aplikace nebo systému zákazníka.

AUTOMATIZACE PROCESŮ

Informace o umístění v reálném čase

SNÍŽENÍ
NÁKLADŮ

V důsledku zabránění škodám a ztrátám

PŘEHLED
A JISTOTA

Zařízení a produkty jsou tam, kde mají být

Sledování umístění

Řešení LocSense umožňuje sledovat polohu kontejneru, stroje, cívky nebo třeba mobilní toalety.

Implementace tohoto řešení je vhodná pro automatizaci a plánování rozvozu a umisťování konkrétních objektů (např. kontejneru) a hlídání, že jsou na svém místě. Zařízení LocSense umístěné přímo na sledovaném předmětu se aktivuje při pohybu a informuje o své poloze až do doby, než je pohyb ukončen. Operátor tak přesně ví, kdy byl předmět vyzvednut, zda byl odvezen na správné místo, a že byl odvezen ve správný čas a kam.

Zařízení LocSense je bezdrátové a polohu zjišťuje dle požadované přesnosti, od přesné polohy pomocí GPS (GNSS), přes WiFi až pro přibližnou polohu určenou z mobilní datové sítě. Získaná data jsou reálném čase posílána přes bezdrátovou síť do sdíleného úložiště a následně jsou zobrazována ve webové aplikaci, případně dále integrována do systémů zákazníka. Zařízení jsou napájena z baterie s výdrží několika let.

s3 (4)

Geo fencing - vymezení prostoru

Řešení LocSense umožňuje pohlídat že určené předměty se nacházejí uvnitř vymezeného prostoru, či jsou přepravovány určenou trasou.

Zejména při využití zařízení LocSense Lite získá zákazník za nízké náklady možnost sledovat svoje zásilky či jiné objekty a v případě významnějšího odchýlení z trasy nebo opuštění vymezené zóny tak získat okamžitou informaci, že k tomu došlo, aby mohl podniknout potřebné kroky a zamezit ztrátám.

Zařízení LocSense Lite je bezdrátové a polohu zjišťuje pomocí mobilní datové sítě. Získaná data jsou reálném čase posílána přes bezdrátovou síť do sdíleného úložiště a následně jsou zobrazována ve webové aplikaci, kde je vyhodnocovaná poloha kontrolovaná se zadanou zónou. Zařízení jsou napájena z baterie s výdrží odpovídající požadované četnosti zpráv.

s3 (5)

Sledování dodávky

Řešení LocSense umožňuje pohlídat, že určené zásilky jsou dodané na určené místo a v určeném čase.

Využitím zařízení LocSense WiFi získá získá zákazník za nízké náklady možnost potvrdit, že zásilka byla dopravena na místo určení, a to pomocí Wifi sítě. Zařízení může jak v pohybu, tak zejména pokud pohyb ustane ověřit svoje umístění dle dostupných WiFi sítí, a tak poměrně přesně určit svoji polohu. V případě dodávek na definovaná místa pak může konkrétně pohlídat a potvrdit správné nebo vadné doručení.

Zařízení LocSense WiFi je bezdrátové a polohu zjišťuje pomocí dostupných WiFi sítí. Získaná data jsou reálném čase posílána přes bezdrátovou síť do sdíleného úložiště a následně jsou zobrazována ve webové aplikaci, kde je vyhodnocovaná poloha kontrolovaná s předpokládanou polohou. Zařízení jsou napájena z baterie s výdrží odpovídající požadované četnosti zpráv.

screen_3x (2)

SJEDNEJTE SI UKÁZKU PRODUKTU