Odpadové hospodářství

Pomáháme městům a obcím optimalizovat procesy nakládání s odpady

oh-icon-1
ikony_-03
Klicenka400

Sensority řešení pro odpadové hospodářství "DistSense" funguje na bázi bezdrátových čidel, které předávají naměřená data do centrálního úložiště, kde jsou dále zpracována a následně pomáhají k efektivnějšímu plánování a kontrole svozů.

OPTIMALIZACE PROCESŮ

Pro zajištění efektivního nakládání s odpadem a plnění zákonných požadavků

SNÍŽENÍ
NÁKLADŮ

V důsledku optimalizace a kontroly svozů

ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA

Přesná data o plnění košů a kontejnerů umožní městům dělat informovaná rozhodnutí

Optimalizace svozu použitého textilu,
obuvi a elektro odpadu

Implementace řešení pro monitorování zaplněnosti kontejnerů na použitý textil, obuv a
elektroniku umožňuje efektivně plánovat svoz odevzdaných věcí.

Kontejnery jsou rozmístěné po celé republice a náklady na svoz mohou dosahovat 60 %
provozních nákladů. Tyto kontejnery se plní nepravidelně a aktuální znalost zda v kontejneru něco je, či nikoli je pro plánování svozů klíčová. Využití řešení pro monitorování zaplněnosti tak umožní snížit náklady až o 30 % zejména díky eliminací zbytečných výjezdů, úpravou tras a zvýšení naplněnosti svozových sběrných vozidel.

Řešení DistSense je vyzkoušeno po celé České republice, měří v krátkých intervalech a kromě
informací o naplněností jak ve formě údaje o vzdálenosti nebo procentech zaplnění dokáže měřit i ve ztížených podmínkách (kovové kontejnery, podzemní kontejnery, kontejnery s protihlukovými řetězy apod.). Webová aplikace umožní navíc kontrolu výsypu a přibližného umístění.

klok-tex

Optimalizace svozu odpadů
pro města a obce

Příklady využití: kontejnery na směsný i tříděný odpad, nadzemní i podzemní

Využití zařízení pro průběžné monitorování zaplněnosti kontejnerů ve městech a obcích,
umožňuje získat detailní statistiky k průběhu naplňování a celkovému využití kontejnerů v
různých lokalitách včetně změn souvisejících se změnami v chování lidí dané např. pandemií.
Města a obce mohou tato data využít nejen k zefektivnění svozu odpadů a snížení nákladů, ale také k úpravě umístění či změnám frekvence vývozu a zvýšení komfortu svých obyvatel v
nakládání s odpady.

Řešení DistSense využívají města a obce v České republice i zahraničí, měří v krátkých intervalech a kromě informací o naplněností jak ve formě údaje o vzdálenosti nebo procentech zaplnění  dokáže měřit i ve ztížených podmínkách (kovové kontejnery, podzemní kontejnery, kontejnery s protihlukovými řetězy apod.). Webová aplikace umožní kontrolu výsypu a přibližného umístění.

oh

Chytrý systém pro zabezpeční odpadních nádob, košů a nádob na posypový materiál

Řešení Smart Access nabízí plně automatizovaný přístupový systém pro elektronické zabezpečení nádob na tříděný či směsný odpad, ale i jakýchkoli jiných nádob, jako jsou například nádoby pro posypový materiál.

Celé řešení bylo vyvinuto jednak pro budoucí eliminaci mechanických zámků a s tím spojenou distribuci klíčů, ale také pro další možnosti sledování efektivity třídění odpadů, apod.

Toto řešení se skládá z mechanické a elektronické části zámku, včetně NFC čtečky a webové aplikace pro přidělování a administraci práv k otevírání nádob. Otevření je pak zajištěno přes speciální kartu, klíčenku či mobilní telefon. Zařízení jsou napájena z baterie s výdrží několika let.

20211221_1242332

SJEDNEJTE SI UKÁZKU PRODUKTU