Měření teplot ve zdravotnictví a potravinářství

Pohlídáme, že léky, vakcíny, či potraviny citlivé na teplotu, budou ve správné teplotě ve skladu, v dopravě, i na místě určení

zdrav-ico-3
ikony_-01
chladici-vuz-13

Sensority řešení pro monitoring teplotního řetězce "ColdSense" funguje na bázi bezdrátových čidel, kalibrovaných podle ČSN EN ISO/IEC 17025, která v nastavitelných intervalech měří a zaznamenává teplotu a vyhodnocuje, jestli se nachází v uživatelem definovaném rozmezí. Pokud se teplota přiblíží tomuto rozmezí, systém zašle varování, a při jeho překročení zašle a zaznamená alarm.

AUTOMATIZACE PROCESŮ

Těch, které nesouvisí s péčí o pacienty, a přesto je vykonává zdravotnický personál

SNÍŽENÍ
NÁKLADŮ

V důsledku automatizace a zabránění škodám

ZDRAVÍ
OBČANŮ

Díky nezávadným lékům a nezkaženým potravinám

Monitoring teplotního řetězce
ve zdravotnictví

Ten, kdo přepravuje nebo uchovává léčiva citlivá na teplotu, je musí uchovávat ve vyhovujících teplotních podmínkách a zajišťovat pravidelné odečty teploty v lednicích i mrazících boxech, kde se taková léčiva skladují.

Řešení ColdSense nabízí plně automatizovaný dohled nad teplotním řetězcem ve zdravotnictví. Celé řešení bylo vyvinuto s cílem minimalizovat manuální činnosti zdravotnického personálu, zvýšit bezpečnost uskladněných léčiv častějším a bez-zásahovým způsobem měření a v neposlední řadě umožnit měření v kterékoli části distribučního řetězce.

Toto řešení se skládá z malého bezdrátového zařízení, které je umístěno v chladicím boxu, a v nastavitelných intervalech měří teplotu. Naměřená data posílá přes bezdrátovou síť do sdíleného úložiště a následně jsou zobrazována ve webové aplikaci. Pokud se teplota dostane mino nastavené rozmezí, které určil výrobce či konkrétní uživatel, vybraní uživatelé jsou upozorněni pomocí SMS nebo e-mailem a mohou tak nastalou situaci okamžitě řešit. Všechna zařízení jsou kalibrována a pracují na baterie s výdrží několika let.

screen_3x

Monitoring teplot v rozmezí
-200°C až 1200°C

Řešení ColdSenseexterní teplotní sondou umožňuje automatizovaný dohled nad teplotním řetězcem při velmi nízkých (i velmi vysokých) teplotách. Toto řešení doplňuje standardní produkty určené pro využití v lednicích a chladících boxech o možnost průběžné kontroly zařízení s teplotami až -200°C, která jsou nezbytná například pro převoz a skladování některých druhá vakcín.

Toto řešení se skládá z malého bezdrátového zařízení se standardizovaným konektorem pro připojení externí teplotní sondy. Zařízení v nastavitelných intervalech měří teplotu a naměřená data posílá přes bezdrátovou síť do sdíleného úložiště a následně jsou zobrazována ve webové aplikaci. Pokud se teplota dostane mino nastavené rozmezí, které určil výrobce či konkrétní uživatel, vybraní uživatelé jsou upozorněni pomocí SMS nebo e-mailem a mohou tak nastalou situaci okamžitě řešit. Všechna zařízení jsou kalibrována a pracují na baterie s výdrží několika let.

s3

Monitoring teplotního řetězce
v potravinářství

Ten, kdo přepravuje nebo uchovává potraviny ať už chlazené či mražené, musí zajistit, že
nebudou vystaveny vyšším než stanovaným teplotám, aby nedošlo k jejich rozmrazení či
zahřátí před dodáním konečnému spotřebiteli.

Řešení ColdSense nabízí plně automatizovaný dohled nad teplotním řetězcem a umožňuje průběžně sledovat teplotu bez-zásahovým způsobem měření a v kterékoli části distribučního řetězce.

Toto řešení se skládá z malého bezdrátového zařízení, které je umístěno v chladicím boxu, a v nastavitelných intervalech měří teplotu. Naměřená data posílá přes bezdrátovou síť do sdíleného úložiště a následně jsou zobrazována ve webové aplikaci. Pokud se teplota dostane mino nastavené rozmezí, které určil výrobce či konkrétní uživatel, vybraní uživatelé jsou upozorněni pomocí SMS nebo e-mailem a mohou tak nastalou situaci okamžitě řešit. Všechna zařízení jsou kalibrována a pracují na baterie s výdrží několika let.

s3 (1)

SJEDNEJTE SI UKÁZKU PRODUKTU