Moderní technologie pomáhají v charitativních projektech

O nových technologiích se mluví často a v různých souvislostech, málokdy se však dozvídáme, že mohou pomáhat i ohroženým dětem, jako například v projektu KlokTex.

Co je to projekt KlokTex?

Kontejnery na textil, oblečení a obuv pro děti i dospělé.

Jde o charitativní a ekologický projekt, který podporuje především Fond ohrožených dětí Klokánek. Po celé České republice jsou rozmístěné kontejnery s logem klokánka na sběr nepotřebného, avšak použitelného oblečení a obuvi. Odevzdáním takovýchto oděvů, obuvi, textilu, ale i hraček do těchto kontejnerů se jejich dárci přímo podílejí na pomoci jak materiální, tak hlavně finanční. Více na www.KlokTex.cz.

„Projekt byl spuštěn s cílem pomoci těm, kteří naši pomoc potřebují. Díky všem dárcům oblečení a obuvi jsme v rámci projektu finančně podpořili charitativní organizace částkou převyšující 3 miliony korun. Tuto pomoc se budeme i přes nelehké období snažit nadále navyšovat“, říká říká Ing. Pavlína Klementová, jednatelka společnosti.

Efektivita klíčem k podpoře

Projekt KlokTex zahrnuje stovky kontejnerů rozmístěných po celé České republice. V rámci projektu se musí velmi efektivně řešit provoz celého systému, od jednání s obcemi o umístění kontejnerů, jejich výrobu, svoz a třídění odevzdaného textilu a obuvi, aby náklady s tím spojené, nepřevýšily přínosy celého projektu.

Cile optimalizace

Jednou ze zásadních nákladových položek je svoz odevzdaného textilu a obuvi, který může dosahovat až 60 % provozních nákladů. Optimální plánování svozů s ohledem jak na rozmístění kontejnerů, tak zejména na jejich naplnění, tak zásadně ovlivňuje efektivitu celého procesu a má přímý dopad do nákladů projektu.

Pro řešení optimalizace svozů firma hledala zařízení, které bude měřit zaplněnost kontejnerů a tyto informace předávat do nástroje pro plánování svozových tras. Zařízení, které bude komunikovat bezdrátově, fungovat na baterii po několik let, fungovat po celé republice a náklady na jeho pořízení a provoz budou nižší než úspory z optimalizace svozů.

Řešení na bázi internetu věcí (IoT)

Vedení projektu KlokTex si pro řešení optimalizace svozů vybralo společnost Sensority konkrétně její produkt DistSense.

Moderní technologie pomáhají v charitativních projektech

„Toto řešení splňuje veškeré naše potřeby a požadavky. Firma Sensority nám vyšla vstříc a zajistila úpravu uchycení tak, aby se zařízení dalo lehce namontovat do kontejneru a nevznikalo riziko jeho poškození nebo zničení. Zároveň nám pomohla s integrací dat do našich systémů“, říká Pavel Koutecký, jednatel společnosti.

Zařízení DistSense splňuje všechny požadavky, je robustní, ale přitom dostatečně malé, k měření používá infračerveného laseru, což umožňuje snížit energetickou náročnost a prodloužit životnost baterie. U laserového paprsku je navíc možné měnit směr a šířku záběru měření. Zařízení je bezdrátově připojeno do internetu pomocí NB-IoT sítě a díky preciznímu vyladění interní antény zajišťuje perfektní příjem signálu v celé České republice, a to i v kovovém kontejneru. Přenos dat je šifrován a dále je zpracován v cloudu. Data jsou dostupná v aplikaci a mohou být dále integrována do systémů zákazníka.

Výsledky optimalizace

„Již po osazení první trasy zařízeními DistSense jsme mohli začít optimalizovat svozy a realizovat reálné úspory v našem provozu. Osazením všech našich lokací jsme dosáhli úplného přehledu o tom, jak se plní kontejnery, a mohli přizpůsobit celý systém svozu, a tak výrazně zvýšit jeho efektivitu“, dodává Koutecký.

OBJEVTE NAŠE SENZORY

MĚŘENÍ
VZDÁLENOSTI

AUTOMATICKÉ ODEČTY TEPLOTY

SLEDOVÁNÍ
POLOHY

LOCSENSE