Smart City

Řešení pro vyšší bezpečnost i komfort obyvatel měst a obcí

dopravni-znaceni-ikona
zp-icon-1
odpadkace1

Sensority řešení pro chytrá města fungují na bázi bezdrátových čidel, která v definovaných intervalech měří a předávají naměřená data do centrálního úložiště, kde jsou dále zpracována a následně pomáhají k zvyšování bezpečnosti a kvality života ve městech a obcích.

AUTOMATIZACE ČINNOSTÍ

Souvisejících s dopravním značením či životním prostředím

SNÍŽENÍ
NÁKLADŮ

Na kontrolu a zajištění bezpečnosti

ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA

Přesná data umožní městům dělat informovaná rozhodnutí

Sledování mobilního dopravního značení

Řešení LocSense Pole nabízí plně automatizovaný dohled nad umístěním, natočením a
náklonem dopravního značení.

Celé řešení bylo vyvinuto zejména pro dočasné dopravní značení využívané při pracích na silnici či při jejich čištění. Zařízení se umisťuje do sloupku dopravní značky a pomocí GPS (přesnější GNSS), kompasu a akcelerometru zajišťuje vzdálený dohled nad pozicí značení, směru natočení značky i to, jestli stojí, nebo ne. Umožní tak eliminovat náklady na zbytečné výjezdy a dokladování rozmístění značek a zároveň zvýší bezpečnost.

Toto řešení se skládá ze zařízení, které v pravidelných intervalech sbírá požadovaná data a v reálném čase je posílá přes bezdrátovou síť do sdíleného úložiště a následně jsou zobrazována ve webové aplikaci, případně dále integrována do systémů zákazníka. Zařízení jsou napájena z baterie s výdrží několika let.

screen_2x

Řešení pro měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu

Řešení ColdSense Outdoor umožňuje průběžné měření venkovní teploty, relativní vlhkosti vzduchu a atmosférického tlaku.

Celé řešení bylo vyvinuto zejména pro umožnění jednoduché instalace, bez jakékoli kabeláže a bez nutnosti údržby. Jde o unikátní senzor ve tvaru pagody pro eliminaci dopadu slunečního záření na měření teploty.

Toto řešení se skládá ze zařízení, které v pravidelných intervalech sbírá požadovaná data a v reálném čase je posílá přes bezdrátovou síť do sdíleného úložiště a následně jsou zobrazována ve webové aplikaci, případně dále integrována do systémů zákazníka. Zařízení jsou napájena z baterie s výdrží několika let.

s3 (2)

Optimalizace svozu městských odpadkových košů

Příklady využití: městské koše na zastávkách MHD, na ulicích, v parcích a náměstích

DistSense řešení umožňuje monitorovat zaplněnost košů na směsný i tříděný odpad, po celém městě, čímž zajistí reálná data o nutnosti svozu a umožní jak eliminovat zbytečné výjezdy k místům s nepravidelným či méně častým naplněním, ale také zvýšit komfort obyvatel naplánováním častějších svozů v místech, kde dochází k rychlejšímu naplnění.

Řešení DistSense umožňuje měřit i malé velikosti košů či otevřené koše a to v krátkých
intervalech. Webová aplikace umožní kontrolu výsypu a přibližného umístění.

Metal rubbish bin in a park - Iceland

SJEDNEJTE SI UKÁZKU PRODUKTU