SMART CITY

SMART CITY

Řešení pro chytrá města

 • monitoring rozmístění velkoobjemových kontejnerů (LocSense)
 • měření míry naplnění kontejnerů na pevný odpad či měření míry
 • naplnění jímek na tekutý odpad (DistSense)
 • detekce obsazení parkovacího místa či měření počtu průjezdů
  aut nebo jízdních kol danou lokací (ParkSense)
 • detekce ucpání vstupního otvoru kontejnerů,
  detekce chybějících sáčků na psí exkrementy (ColdSense)
 • měření zaplnění odpadkových košů, měření zbývajících
  výrobků v automatickém dávkovači (ColdSense, DistSense)
 • detekování neoprávněného užití automobilů, jízdních kol,
  nebo stavebních strojů a zařízení (WifiSense)

LocSense

LocSense je zařízení pro sledování pohybu věcí, například pro:

 • monitoring klasických nebo elektrokol v rámci bike sharingových služeb,
 • monitoring umístění velkoobjemových kontejnerů.

ParkSense

ParkSense je zařízení, které dokáže na základě změn lokálního magnetického pole např.:

 • detekovat obsazení parkovacího místa,
 • měřit počet průjezdů aut, nebo jízdních kol danou lokací.

VarioSense

Variosense je zařízení, které dokáže na základě sledování vzdálenosti např.:

 • detekovat ucpání vstupního otvoru kontejnerů,
 • detekovat chybějící sáčky na psí exkrementy,
 • měřit zaplnění odpadkových košů
 • měřit zbývající výrobky v automatickém dávkovači.

Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Prague, Czechia
+420 603 545 944
info@sensority.eu